Cursus Maya astrologie

De cursus Maya astrologie is er voor iedereen die zichzelf en de ander beter wil leren kennen.

Maak kennis met de natuurlijke elementen verborgen in de getallensymboliek van de heilige Maya kalender en maak de sprong naar de Nieuwe Tijd met de kennis en inzichten van de Oude Tijd. Leer de cycli kennen, verborgen in de Maya Tzolkin kalender en je zult zien dat alles verbonden is met elkaar en je synchroniciteit ervaart. De cursus geeft je verdieping bij je Maya levenshoroscoop. Je ontdekt diepere lagen door de kennis en informatie die je krijgt aangereikt in de cursus Maya astrologie.

De cursus gaat door bij min. 1 deelnemer en max. 6 deelnemers. Voor actuele data klik hier. Wil je een cursus doen en staat er niets gepland? Neem contact op via het contactformulier onderaan de site.

Cursus 1:  De 20 Maya zonnezegels.

De 20 Maya zonnezegels, zijn de 20 manieren waarop wij mensen ons in het leven kunnen uitdrukken en één daarvan heb jij in dit leven gekozen. Dit is je galactische signatuur en deze staat beschreven in je Maya basishoroscoop.

In de 3 lessen leer je alles over de Maya zonnezegels. Je leert ze in de Tzolkin kennen, in jouw Maya zonnekruis en Maya partnerkruis.Je leert ook de dag energieën kennen en hoe alles zich verhoudt met je eigen galactische signatuur. Er wordt veel kennis gedeeld. Je krijgt  genoeg tools aangereikt om de inzichten uit je horoscoop toe te passen in je leven.

Les 1: Kennismaking met de Maya’s, de Tzolkin en je galactische signatuur.

Wat vind je in les 1?

 • In Lak’esh groet
 • de Maya’s en hun kalenders
 • de Tzolkin
 • kennismaking met de 20 Maya zonnezegels
 • meditatie van de Maya zonnezegels
 • je ontvangt lesmateriaal
 • je ontvangt de Maya basishoroscoop
 • je leert je galactische signatuur kennen

Les 2: Leer jezelf kennen met het Maya zonnekruis en Maya opstelling.

Wat vind je in les 2?

 • kennismaking met het Maya zonnekruis
 • je ontvangt lesmateriaal
 • je leert je kernkwaliteiten kennen en je valkuilen en hoe je hiermee om kunt gaan
 • je leert je gids kennen
 • je leert je uitdagingen en allergieen kennen en hoe hier mee om te gaan
 • je leert je verborgen kwaliteiten kennen en je vermijdingsstrategie en hoe hiermee om te gaan
 • We gaan het Maya zonnekruis opstellen in Maya opstellingen, dit geeft vaak een diep transformerende ervaring.

Les 3: Leer de ander kennen en maak kennis met de dag energieën.

Wat vind je in les 3?

 • je Maya partnerkruis
 • je krijgt inzicht in je relaties.
 • je leert welke relaties voor jou ondersteunend zijn en hoe je hiermee om kunt gaan
 • je leert welke relaties een uitdaging voor je zijn en hoe je hiermee om kunt gaan
 • je leert je gidsende relaties kennen
 • je leert je verborgen relaties kennen en hoe hiermee om te gaan
 • je krijgt uitleg over het gebruik van de 13 manen agenda en hoe jij je verhoudt met de dagenergieën.
Wat weet je na de cursus?
 
 • je kan de Maya Tzolkin kalender lezen
 • je kent de betekenis van de 20 Maya zonnezegels
 • je kent jouw galactische signatuur en die van anderen en kan die ook uitrekenen
 • je weet wat GAP dagen zijn
 • je kent de 4 windrichtingen en hun betekenis in de Maya astrologie
 • je kent jouw Maya zonnekruis en die van anderen
 • je kent je gids en kunt die berekenen
 • je kent je uitdagingen en irritaties
 • je kent je kernkwaliteiten en je valkuilen
 • je kent je verborgen kwaliteit en je vermijdingsstrategie
 • je kent het Maya partnerkruis
 • je kunt werken met de 13 manen agenda

Cursus 2:  De 13 galactische tonen.

De 13 galactische tonen, zijn de 13 manieren waarop wij mensen ons in het leven bewegen en één toon heb je bij je geboorte meegekregen. Elke toon bevindt zich in een reeks van 13 tonen en in je Maya horoscoop is dat je geboortegolf en dit beschrijft jouw levenspad. Je vindt de beschrijving van jouw levenspad in de Maya levenspadhoroscoop.

In de 3 lessen gaan we spelen met de golven, je gaat ze tekenen, ervaren in de 13 tonen meditatie en in de levenspadloop. Er wordt veel kennis gedeeld. Een deel is algemene kennis en een deel is specifiek voor jou, aangereikt in persoonlijk lesmateriaal. Je krijgt verder genoeg tools aangereikt om de inzichten uit je horoscoop toe te passen in je dagelijks leven.

Deze cursus kun je alleen volgen als je cursus 1 hebt gedaan.

Les 1: Spelen met golven, de 13 tonen.

Wat vind je in les 1?

 • kennismaking met de 13 tonen
 • de 13 tonen en de Tzolkin
 • 13 tonen meditatie
 • je ontvangt lesmateriaal
 • eerste kennismaking met je geboortegolf
 • tekenen van je geboortegolf
 • je ontvangt de Maya levenspadhoroscoop

Les 2: Je levenspad. Wat vind je in les 2?

 • Maya gebed
 • werken met je levenspad
 • je ontvangt lesmateriaal
 • cyclus van de windrichtingen en wat dat betekent in je levenspad
 • je leert de 4 aspecten kennen en wat dat voor jou betekent

Les 3: Levenslessen en de levenspadloop. Wat vind je in les 3?

 • je ontvangt lesmateriaal
 • je gidsgolf
 • inzicht in je levenslessen
 • je leert de 5 kastelen kennen en wat dat voor jou betekent
 • levenspadloop. Je gaat je levenspad ervaren in de levenspadloop, dit geeft vaak een diep transformerende ervaring.

Wat weet je na de cursus?

 • je kent de 13 tonen
 • je kan je levenspad vinden in de Maya Tzolkin kalender, en die van anderen
 • je kent de 4 windrichtingen en de betekenis voor jouw levenspad
 • je leert de 4 aspecten in jouw levenspad kennen
 • je kent de betekenis van de 4 aspecten in jouw levenspad
 • je kent je gidsgolf
 • je kent je levenslessen
 • je kent de 5 kastelen
 • je hebt je levenspad ervaren

Schrijf je, je in voor cursus 1 en 2 samen dan ontvang je de Maya levenshoroscoop en korting op de cursusprijs. Voor verdere informatie neem contact op via de site.

Cursus 3: De Pleiadische cyclus.

Op je verjaardag begint er voor jou een nieuw levensjaar en deze staat beschreven in je Maya jaarhoroscoop. In deze cursus zal je ontdekken dat er een ritme zit in jouw opeenvolgende verjaardagen en dat je in je leven 4 fases doorloopt. Zoals je in de voorgaande cursus je levenspad hebt gelopen zo gaan we hier het jaarpad lopen. Kennis beklijft pas echt als je het ervaart.

Deze cursus kun je alleen volgen als je cursus 1 en 2 hebt gedaan.

Les 1: Het 52-jarig pad.

Wat vind je in les 1?

 • kennismaking met jouw Maya jaarhoroscoop
 • het 52-jarig pad
 • je jaardrager
 • je ontvangt lesmateriaal
 • je aardebestemming
 • je aardefamilie

Les 2: De 4 levensfases.

Wat vind je in les 2?

 • cyclus van 13 jaren en de 4 fases in je leven
 • je ontvangt lesmateriaal
 • je gaat zelf aan het werk met het geboden materiaal
 • je jaarpad
 • De jaarpadloop

Les 3: Je talent

Wat vind je in les 3?

 • je maakt kennis met je talentzegel
 • je talentzegel en de 4 fases
 • je ontvangt lesmateriaal
 • je gaat zelf aan het werk met het geboden materiaal
Wat weet je na de cursus?
 • je kent de Pleiadische cyclus
 • je weet je jaardrager
 • je kent je aardefamilie
 • je kent je aardebestemming
 • je kent de 4 fases van je leven
 • je kent je talent
 • je kent je talentontwikkeling
 • je kent alle aardefamilies

 

Vervolgcursus

Werken met de 3 Tzolkins en het herstel van de harmonie.

Wat vind je in deze les ?

 • kennismaking met de 3 Tzolkins, de klassieke Tzolkin, de Dreamspelle Tzolkin en de kosmische Tzolkin
 • korte en lange tellingen
 • nog meer inzicht in cycli
 • je ontvangt lesmateriaal
 • je leert werken met de creatie driehoek van overvloed
 • je leert je missie, je visie en je passie kennen
 • je gaat zelf aan het werk met het geboden materiaal

Prijsinfo en bestelling van de cursus Maya astrologie via het contactformulier op deze site. Geef bij aanmelding je geboortedatum door.

Geïnteresseerd?

Vraag via dit contactformulier een cursus of informatie aan.